Przejdź do treści

Połączenie zdalne

By nawiązać połączenie zdalne:

1) Wprowadź poniżej otrzymany kod w miejsce 000-000-000 i zatwierdź przyciskiem [Join]

2) Następnie pobierz i uruchom program zdalnego dostępu [Download and run]Przełącz tryb ciemnego ekranu.